Chính sách

Chính phủ ban hành Nghị định xử phạt vi phạm hành chính riêng trong lĩnh vực quản lý giá

Ngày 12/7/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 87/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý giá. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 12/7/2024.