Tây Ninh: Khối thi đua các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2023

Chiều ngày 31/01/2024, Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh dự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và phát động phong trào thi đua năm 2024 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Tây Ninh làm Khối trưởng Khối thi đua các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức

Khối thi đua các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh gồm 07 đơn vị: Cục Thuế, Bảo hiểm xã hội, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh, Cục Thống kê và Cục Quản lý thị trường. Năm 2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Tây Ninh được bầu làm Khối trưởng và Cục Thuế làm Khối phó.

Ông Hà Minh Châu, Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Tây Ninh trình bày báo cáo Tổng kết hoạt động của Khối Thi đua các cơ quan Trung ương năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Năm 2023, công tác thi đua - khen thưởng của Khối thi đua các cơ quan Trung ương được chú trọng quan tâm, duy trì thường xuyên, liên tục, phát triển đúng hướng, tạo phong trào thi đua sâu rộng, khơi dậy tinh thần chủ động, tích cực, tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Khối. Nhận thức được vai trò quan trọng của công tác thi đua, các thành viên trong Khối thi đua đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tốt việc hưởng ứng và phát động phong trào thi đua trong toàn đơn vị bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú theo phù hợp với đặc thù của từng ngành. Qua đó, từng thành viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình góp phần vào thành tích chung của tỉnh.
Trong năm Khối Thi đua đã hỗ trợ kinh phí xây dựng nông thôn mới tại xã Thạnh Bắc huyện Tân Biên, trị giá 70 triệu đồng và tổ chức Hội thi Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về Thi đua ái quốc và nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng của Khối theo Kế hoạch số 351/KH-KTĐ ngày 28/4/2023 để tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong khối.
Cùng với đó, các thành viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do bộ, ban, ngành Trung ương, đơn vị, địa phương phát động. Nhiều gương điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng và nhân rộng, tạo động lực, khí thế thi đua ngày càng sôi nổi. Tại Hội nghị Khối thi đua đề ra một số nhiệm vụ trong năm 2024 như sau:
1. Tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
2. Căn cứ mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và nhiệm vụ cụ thể, từng thành viên trong Khối tổ chức phát động phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu năm 2024.
3. Tiếp tục đổi mới phương thức, biện pháp tổ chức các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt, thi đua chuyên đề với nội dung, tiêu chí cụ thể, phù hợp với điều kiện tình hình thực tế và đặc thù chức năng, nhiệm vụ nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị và của các đơn vị trong Khối thi đua năm 2024.
4. Công tác khen thưởng phải tập trung chỉ đạo từ khâu đề xuất, lựa chọn, thật sự công khai, đảm bảo đúng quy trình, đúng thành tích, đúng đối tượng và tiêu chuẩn quy định, thành tích đến đâu khen thưởng đến đó; chú trọng khen thưởng người lao động có sáng kiến, sáng tạo trong các đơn vị. 
Cuối chương trình, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tây Ninh bàn giao Khối trưởng Khối thi đua cho Cục Thuế tỉnh. Các đơn vị trong Khối cũng đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2024 dưới sự chứng kiến của thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh và lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh.

Khối Thi đua tặng hoa cho Khối trưởng năm 2024 là Cục Thuế, Khối phó năm 2024 là Bảo hiểm xã hội

Các đơn vị trong Khối cũng đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2024.

Lê Thị Ngọc Trâm, Phòng Tổ chức - Hành chính
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh