Tây Ninh: Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh tham gia Hội nghị đối thoại chính quyền và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng

Sáng ngày 25/4/2024, đại diện Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh tham gia Hội nghị đối thoại chính quyền và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng do Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh tổ chức.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh nhận được phản ánh của một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng về những vướng mắc trong sản xuất và kinh doanh vàng. Để các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng nắm rõ về các quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời phản ánh, kiến nghị về những vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh đã tổ chức Hội nghị đối thoại chính quyền và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng sáng ngày 25/4/2024.


 
Hình ảnh toàn cảnh

Ông Lê Công Phước – Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh - Đại diện Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh cùng với đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan: Ngân hàng Nhà nước – Chi nhánh Tây Ninh, Cục Thuế tỉnh Tây Ninh, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh triển khai các quy định pháp luật trong sản xuất, kinh doanh vàng, xử lý vi phạm hành chính (nếu phát hiện sai phạm) để các doanh nghiệp nắm rõ và thực hiện; đồng thời lắng nghe và giải đáp những khó khăn, vướng mắc, phản ánh, kiến nghị liên quan hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng của các doanh nghiệp.


Các doanh nghiệp kinh doanh vàng nêu những khó khăn, vướng mắc

Đại diện các cơ quan, đơn vị giải đáp vướng mắc của danh nghiệp

Qua Hội nghị, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng cơ bản đã nắm các quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tuy nhiên vẫn còn những khó khăn của doanh nghiệp chưa được giải đáp tại Hội nghị, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh sẽ tổng hợp và có ý kiến với cấp có thẩm quyền trong thời gian tới./.

 

Trương Thị Diễm Loan, Phòng TTPC
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh