Hoạt động

02 GƯƠNG ĐIỂN HÌNH CĐCS CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH TÂY NINH ĐƯỢC CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC TỈNH BIỂU DƯƠNG, KHEN THƯỞNG

Sáng ngày 29/5/2024, Công đoàn Viên chức tỉnh Tây Ninh long trọng tổ chức Hội nghị Biểu dương, khen thưởng Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; biểu dương cán bộ công đoàn cơ sở nhân kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam