Hoạt động

Đoàn công tác Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia làm việc với Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Tây Ninh.

Thực hiện Kế hoạch số 93/KH-VPTT ngày 11/5/2023 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về việc nắm tình hình, kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại địa bàn các tỉnh Tây Ninh, Long An.