Hoạt động

Tây Ninh: Tổ chức Hội nghị phổ biến quy định về tác hại, phòng ngừa, xử lý thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả.

Ngày 10/12/2019 Cục QLTT Tây Ninh phối hợp với Văn phòng đại diện BRITISH-AMERICAN TOBACCO MARKETTING (SINGAPORE) PRIVATE LIMITED tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị phổ biến quy định về tác hại, phòng ngừa, xử lý thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả đến các tổ chức, cá nhận kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.