Hoạt động

Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Tây Ninh triển khai, quán triệt những nội dung cơ bản Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII của Đảng

Sáng ngày 09/3/2022, Cục QLTT tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt những nội dung cơ bản Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII của Đảng đến toàn thể đảng viên thuộc Đảng bộ