Hoạt động

Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngày 09/4/2024, Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh ban hành Thông báo số 461/TB-QLTTTN về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, thông tin chi tiết cụ thể như sau: