Hoạt động

Tây Ninh: tổ chức Hội nghị công chức, người lao động năm 2021

Ngày 30/12/2020, Cục Quản lý thị trường (QLTT) và Công đoàn cơ sở Cục QLTT tỉnh Tây Ninh phối hợp tổ chức thành công Hội nghị công chức, người lao động(CC, NLĐ) năm 2021.