Hoạt động

Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh thông báo: tuyển dụng nhân viên lái xe

Ngày 20/6/2022, Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh ban hành Thông báo số 785/TB-CQLTT về việc tuyển dụng nhân viên lái xe