Hoạt động

Đoàn công tác của Tổng cục Quản lý thị trường làm việc tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh

Chiều ngày 25/5/2022, Đoàn làm việc của Tổng cục Quản lý thị trường do đồng chí Nguyễn Thành Nam – Phó Tổng cục trưởng làm trưởng đoàn có buổi làm việc tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh