Tin tức sự kiện

Cục Quản lý thị trường Tây Ninh tham gia Đoàn kiểm tra, hậu kiểm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm chủ trì

Thực hiện Kế hoạch số 198/KH-ATTP ngày 18/5/2023 của Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm, Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh đã cử kiểm soát viên thị trường tham gia Đoàn kiểm tra, hậu kiểm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế tỉnh Tây Ninh chủ trì, tham gia Đoàn kiểm tra còn có đại diện Trung tâm y tế huyện/ thị xã/ thành phố và Phòng Cảnh sát môi trường – Công an tỉnh Tây Ninh.