Kiểm tra, kiểm soát

Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh: Kết quả công tác kiểm tra, xử lý thuốc lá điếu ngoại nhập lậu quý I năm 2023

Qua thời gian lãnh đạo, chỉ đạo công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh đã đạt được kết quả trong công tác kiểm tra, xử lý thuốc lá điếu ngoại nhập lậu quý I năm 2023, cụ thể như sau: