Tây Ninh: Xử phạt Công ty tự ý điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu không đúng thời điểm với giá do thương nhân phân phối quy định

Đội QLTT số 1 đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thiện Nga, địa chỉ: khu phố Bình Nguyên, phường Gia Bình, thị xã Trảng Bàng với số tiền 42.480.796 đồng về hành vi tự ý điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu không đúng thời điểm với giá do thương nhân phân phối quy định.

Trước đó qua công tác quản lý,  giám sát tình hình kinh doanh xăng dầu trên địa bàn và đơn báo tin vi phạm của người dân, ngày 13/7/2022, Đội Quản lý thị trường số 1 - Cục QLTT tỉnh Tây Ninh tiến hành kiểm tra đột xuất đối với Công ty TNHH Thiện Nga, địa chỉ: khu phố Bình Nguyên, phường Gia Bình, thị xã Trảng Bàng. Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện công ty có hành vi vi phạm tự điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu không đúng thời điểm với giá do thương nhân phân phối quy định đồng thời qua làm việc đại diện công ty đã công nhận hành vi vi phạm của mình.

Ngày 27/7/2022,  Đoàn kiểm tra đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thiện Nga với số tiền 42.480.796 đồng (bao gồm buộc nộp lại số tiền thu lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi này là 2.480.796 đồng).

Ngày 03/8/2022, Công ty TNHH Thiện Nga đã thực hiện số tiền nộp phạt trên đúng theo quy định.

 

Đội Quản lý thị trường số 1
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh