Tây Ninh: xử lý 492 đơn vị sản phẩm là mỹ phẩm nhập lậu không đảm bảo an toàn sử dụng theo quy định

Từ ngày 01/8/2023 đến hết ngày 16/10/2023, Đội Quản lý thị trường số 4 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh đã triển khai kiểm tra, xử lý 492 đơn vị sản phẩm là mỹ phẩm nhập lậu không đảm bảo an toàn sử dụng theo quy định trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Một số hình ảnh cụ thể:

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường, Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Thời gian qua, Đội Quản lý thị trường số 4 tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Kết quả từ ngày 01/8/2023 đến hết ngày 16/10/2023, Đội Quản lý thị trường số 4 đã triển khai kiểm tra, phát hiện 08 cơ sở kinh doanh mỹ phẩm nhập lậu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Đội Quản lý thị trường số 4 đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với những cơ sở vi phạm với tổng số tiền: 27.000.000 đồng. Đồng thời buộc tiêu hủy 492 đơn vị sản phẩm, tổng trị giá hàng hóa tiêu hủy: 29.920.000 đồng. Cùng với công tác kiểm tra, Đội đã kết hợp tuyên truyền, phổ biến những quy định của pháp luật tới các tổ chức, hộ kinh doanh trên địa bàn.

 

 

 

 

Đội Quản lý thị trường số 4
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh