Tây Ninh: Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Ngày 13/4/2023, Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Thị Xuân Thu, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Tây Ninh; đồng chí Châu Thanh Long, Bí thư Đảng ủy - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh.

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Kế hoạch số 187/KH-CĐVC ngày 10/6/2022 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh Tây Ninh về việc tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội IV Công đoàn Viên chức tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028. Sau một thời gian chuẩn bị tích cực, nghiêm túc, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh và Đảng ủy, Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh, ngày 13/4/2023, Ban Chấp hành CĐCS Cục Quản lý thị trường đã tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Lê Thị Xuân Thu, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Tây Ninh; đồng chí Châu Thanh Long, Bí thư Đảng ủy - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh. Bên cạnh đó, Đại hội cũng nhiệt liệt chào mừng toàn thể 57 đoàn viên đến từ 06 Tổ công đoàn trực thuộc Công đoàn cơ sở về tham dự đại hội.

Đại hội đã thảo luận và thống nhất thông qua báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2023, dự thảo văn kiện đại hội công đoàn cấp trên và ý kiến sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm có 05 đ/c có đầy đủ trình độ năng lực để đảm đương trọng trách trong thời gian tới; bầu 02 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023-2028.

Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường lần thứ XI đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch, chức danh Phó Chủ tịch, Uỷ ban kiểm tra gồm có 03 đ/c, chức danh Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra. Đồng chí Lê Công Phước, Phó Cục trưởng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Với phương châm “Đổi mới - dân chủ - đoàn kết - phát triển”, Đại hội kêu gọi toàn thể đoàn viên, công chức, người lao động khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết, ra sức phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội CĐCS Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

* Một số hình ảnh tại Đại hội:

Đại hội tiến hành biểu quyết

Công đoàn viên chức tỉnh Tây Ninh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đảng ủy, Ban lãnh đạo Cục tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đồng chí Lê Thị Xuân Thu - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh Tây Ninh phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Châu Thanh Long - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh phát biểu chỉ đạo

Đại hội tiến hành bầu cử

 

Ban chấp hành Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt

Các đồng chí thôi không tham gia BCH khóa mới

Võ Nguyễn Trúc Bạch - Phòng TTPC
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh