Tây Ninh: Khối thi đua các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2022

Chiều ngày 24/2/2023, Cục Quản lý thị trường Tây Ninh – Khối trưởng Khối thi đua các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2022 và phát động phong trào thi đua năm 2023

Đến dự Hội nghị có ông Trần Lê Duy - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh phụ trách Khối thi đua, bà Nguyễn Thị Thủy – Phó Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh cùng Lãnh đạo, cán bộ, công chức phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của 07 đơn vị thành viên Khối thi đua.

Khối thi đua các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh gồm 7 đơn vị: Cục Thuế, Bảo hiểm xã hội, Cục Hải quan, Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh, Cục Thống kê và Cục Quản lý thị trường. Năm 2022, Cục Quản lý thị trường được bầu làm Khối trưởng và Ngân hàng Nhà nước làm Khối phó.

Đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết 

Nhận thức được vai trò quan trọng của công tác thi đua, các thành viên trong Khối thi đua đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tốt việc hưởng ứng và phát động phong trào thi đua trong toàn đơn vị bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú theo phù hợp với đặc thù của từng ngành. Qua đó, từng thành viên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình góp phần vào thành tích chung tỉnh hoàn thành 100% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra trong năm 2022. Nổi bật là Cục Thuế tỉnh đã thu ngân sách đạt gần 10.500 tỷ đồng, đạt gần 130% so dự toán Bộ Tài chính giao, đạt hơn 120% dự toán UBND tỉnh giao. Cục Hải quan tỉnh thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước đạt trên 1.600 tỷ đồng, đạt gần 140% so với dự toán Bộ Tài chính giao và đạt hơn 130% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao. Cục Quản lý thị trường tỉnh thực hiện tốt phong trào Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển… Cùng với đó, các thành viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do bộ, ban, ngành Trung ương, đơn vị, địa phương phát động. Nhiều gương điển hình tiên tiến được biểu dương, khen thưởng và nhân rộng, tạo động lực, khí thế thi đua ngày càng sôi nổi.

Năm 2023, các đơn vị thành viên trong Khối thống nhất đề ra mục tiêu thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được các Bộ/ngành và UBND tỉnh giao trong năm; tổ chức các hoạt động của Khối thi đua đảm bảo thiết thực, chất lượng, hiệu quả, đồng đều, liên tục, toàn diện và thực chất.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Trần Lê Duy - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh phụ trách Khối thi đua ghi nhận những thành tích đạt được của Khối trong năm qua, nhất là công tác đỡ đầu 02 xã xây dựng nông thôn mới và tổ chức Hội thao để tạo sự gắn kết giữa các thành viên trong khối. Bên cạnh đó, ông Trần Lê Duy góp ý cho báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 của Khối và đề nghị Khối thi đua thực hiện một số nhiệm vụ trong năm 2023 như sau:

Một là, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Thi đua yêu nước, những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng.

Hai là, Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 03/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2023.

Ba là, tập trung chỉ đạo, triển khai, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua trọng tâm: Phong trào thi đua đặc biệt “Tây Ninh đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng dịch Covid-19”; “Tây Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Tây Ninh chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Tây Ninh hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức Tây Ninh thi đua thực hiện văn hóa công sở”; “Tây Ninh đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” và các phong trào thi đua do tỉnh phát động

Bốn là, tăng cường công tác phát hiện, bồi dưỡng, tuyên truyền về những gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trên các lĩnh vực, nhất là các giải pháp, sáng kiến trong công tác để nêu gương, tạo động lực phát triển và lan tỏa sâu rộng trong đơn vị.

Năm là, triển khai thực hiện Kế hoạch số 4134/KH-UBND ngày 29/11/2022 tổ chức các hoạt động và phát động Đợt Thi đua đặc biệt kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2023). Tổ chức tốt Hội thi Tìm hiểu tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng và biểu dương gương điển hình tiên tiến tại Khối Thi đua. Tăng cường công tác học tập kinh nghiệm ở các Khối Thi đua hay các địa phương ngoài tỉnh để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Ông Trần Lê Duy - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh phát biểu chỉ đạo

Hội nghị đã thông qua kết quả bình xét và đề nghị UBND tỉnh tặng cờ dẫn đầu Khối thi đua năm 2022 cho Cục Hải quan, đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen cho 02 đơn vị là Bảo hiểm xã hội và Cục Quản lý thị trường.

Cuối chương trình, Cục Quản lý thị trường bàn giao Khối trưởng Khối thi đua cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh. Các đơn vị trong Khối cũng đã tiến hành ký kết giao ước thi đua năm 2023 dưới sự chứng kiến của thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh và lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh.

Ông Trần Lê Duy tặng hoa chúc mừng cho Khối trưởng năm 2022 và bàn giao Khối trưởng Khối thi đua cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh

Các đơn vị thành viên Khối thi đua ký kết giao ước thi đua năm 2023 dưới sự chứng kiến của thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh và lãnh đạo Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh

 

Nguyễn Phạm Hiếu Lễ
Phòng TCHC, Cục QLTT tỉnh Tây Ninh