Tây Ninh: Công bố Quyết định thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực xăng dầu

Thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2023 đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 2528/QĐ-BCT ngày 25/11/2022, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 238/QĐ-CQLTT ngày 23/02/2023 thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu tại Công ty TNHH MTV Ngọc Qui.

Căn cứ quy định của Luật Thanh tra năm 2010; Thông tư số 06/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra,

Vào lúc 08 giờ 00 ngày 07/3/2023, Đoàn thanh tra tiến hành công bố Quyết định thanh tra số 238/QĐ-CQLTT ngày 23/02/2023 của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu tại Công ty TNHH MTV Ngọc Qui. Ông Lê Công Phước – Phó Cục trưởng – Trưởng đoàn thanh tra công bố Quyết định thanh tra, về phía Công ty TNHH MTV Ngọc Qui do Bà Ngô Thị Vân – Giám đốc, đại diện công ty làm việc với đoàn.

Nội dung thanh tra: Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu đối với thương nhân phân phối.

Đối tượng thanh tra: Công ty TNHH MTV Ngọc Qui. Địa chỉ: Số 820, Quốc lộ 22B, ấp Long Bình, xã Long Thành Nam, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh.

Chế độ thanh tra: Theo Kế hoạch thanh tra năm 2023.

Thời kỳ thanh tra: Từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2022.

Sau khi công bố Quyết định thanh tra, Đoàn tiến hành kiểm tra các nội dung theo Kế hoạch tiến hành thanh tra đã được Cục trưởng phê duyệt tại Văn phòng Công ty TNHH MTV Ngọc Qui và kiểm tra thực tế tại một số đại lý thuộc hệ thống phân phối của doanh nghiệp.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Phòng Thanh tra - Pháp chế
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh