Tây Ninh: Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh hưởng ứng Ngày chạy Olympic, vì sức khoẻ toàn dân năm 2023

Hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023, sáng ngày 25/3/2023, Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh đã cử 07 công chức tham gia Giải Việt dã tỉnh Tây Ninh - Cúp Xi măng Fico năm 2023.

Hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2023), cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023,

Thực hiện Công văn số 3473/LĐLĐ, ngày 15/3/2023 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Tây Ninh về việc tham gia Giải Việt dã tỉnh Tây Ninh - Cúp Xi măng Fico năm 2023; Công văn số 877/CĐVC ngày 16/3/2023 về việc vận động tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2023 và giải Việt dã Xi măng FICO 2023.

Sáng ngày 25/3/2023, 07 công chức thuộc Công đoàn cơ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh đã tham gia cuộc thi với cự ly dành cho nam là 05 km và cự ly dành cho nữ là 03 km.

Bên cạnh đó, Cục Quản lý thị trường Tây Ninh cũng đã triển khai đến toàn thể công chức và người lao động tại các Phòng, Đội Quản lý thị trường trực thuộc về việc hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 tại Công văn số 365/QLTTTN-TCHC ngày 17/3/2023. Việc tắt đèn được thực hiện trong 01 giờ, từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 25/3/2023.

Võ Nguyễn Trúc Bạch - Phòng TTPC
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh