Tây Ninh: Đội Quản lý thị trường số 4 vượt chỉ tiêu thu nộp ngân sách năm 2023 trong 4 tháng đầu năm

Trong 4 tháng đầu năm 2023, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4 thuộc Cục QLTT tỉnh Tây Ninh đã đạt và vượt chỉ tiêu về thu nộp ngân sách năm 2023 do Cục QLTT tỉnh Tây Ninh đề ra

Cụ thể: 4 tháng đầu năm 2023, Đội QLTT số 4 đã thu nộp ngân sách 1,850 tỷ đồng/1,1 tỷ đồng (đạt 165% so với kế hoạch đề ra là 1,1 tỷ đồng), trong đó phạt hành chính 1,1 tỷ đồng, bán hàng tịch thu 750 triệu đồng.

Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm, lãnh đạo đơn vị đã xác định: bám sát các chỉ đạo của Tổng cục QLTT, UBND tỉnh và lãnh đạo Cục QLTT tỉnh Tây Ninh; xây dựng các kế hoạch kiểm tra định kỳ, chuyên đề có trọng tâm, trọng điểm; tập trung kiểm tra đột xuất đối với các mặt hàng “nóng” được lãnh đạo Tổng cục và dư luận quan tâm; như: hàng hóa giả mạo nhãn hiệu của các nhãn hiệu nổi tiếng đang được bảo hộ độc quyền tại Việt Nam (số thu nộp ngân sách trong kỳ 120 triệu đồng, buộc tiêu hủy hàng hóa trị giá 40 triệu đồng) và mặt hàng Xăng dầu (thu nộp ngân sách 950 triệu đồng) và sự đoàn kết, đồng lòng của các công chức thuộc đơn vị.

Một số hình ảnh kiểm tra, kiểm soát thị trường trong 4 tháng đầu năm 2023 của Đội Quản lý thị trường số 4:

Trong thời gian tới, tập thể Đội QLTT số 4 sẽ tiếp tục thực hiện các kế hoạch đã được Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Tây Ninh phê duyệt. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm diễn biến tình hình thị trường để từ đó nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Đội QLTT số 4
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh