Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh tiếp nhận và phân công nhiệm vụ đối với 02 công chức mới tuyển dụng

Sáng ngày 03/6/2024, Cục QLTT tỉnh Tây Ninh tổ chức trao Quyết định tiếp nhận và phân công nhiệm vụ đối 02 công chức mới tuyển dụng

Tại buổi trao Quyết định tiếp nhận và phân công nhiệm vụ, bà Phạm Thị Hồng Cẩm – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính công bố 02 Quyết định tiếp nhận và phân công nhiệm vụ đối với 02 công chức mới tuyển dụng. Cụ thể: tiếp nhận và phân công ông Vũ Thành Nam đến nhận nhiệm vụ tại Phòng Tổ chức – Hành chính; tiếp nhận và phân công bà Chu Thị Ngọc Trâm đến nhận nhiệm vụ tại Phòng Nghiệp vụ – Tổng hợp thuộc Cục QLTT tỉnh Tây Ninh.

Sau khi công bố Quyết định tiếp nhận và phân công nhiệm vụ, lãnh đạo Cục QLTT đã trao Quyết định cho 02 công chức mới tuyển dụng

Ông Châu Thanh Long – Cục trưởng trao Quyết định cho ông Vũ Thành Nam

Ông Lê Công Phước – Phó Cục trưởng trao Quyết định cho bà Chu Thị Ngọc Trâm

Sau khi trao các quyết định, ông Châu Thanh Long – Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Tây Ninh đã phát biểu chúc mừng 02 công chức mới tiếp nhận, đồng thời hy vọng trong thời gian tới 02 công chức chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, nội quy, quy chế hoạt động của ngành, cơ quan, đơn vị; phối hợp tốt với đồng chí, đồng nghiệp trong công việc; chủ động tìm hiểu, nghiên cứu, học hỏi kiến thức liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ Quản lý thị trường, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Nguyễn Thanh Phong
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh