Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2023

Căn cứ Quyết định số 1486/QĐ-TCQLTT ngày 28 tháng 9 năm 2023 của Tổng cục Quản lý thị trường ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2023, Cục QLTT tỉnh Tây Ninh thông báo tuyển dụng công chức năm 2023.
Chi tiết Thông báo, xem TẠI ĐÂY
Nguyễn Kim Phụng
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh