Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là tài tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước gồm 03 lô, tổng trị giá khởi điểm 1.458.783.000 đồng.

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản

 

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước, cụ thể như sau:

1. Tên đơn vị có tài sản đấu giá:

Tên đơn vị: Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh

Địa chỉ: Số 16D12, đường Võ Thị Sáu, khu phố 7, phường 3, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

- Lô 1: Nhôm phế liệu các loại (gồm: nhôm vụn, nhôm bột, nhôm nhuyễn, nhôm ống phế liệu, nhôm niềng xe bị lỗi). Số lượng: 5.914 kg.

- Lô 2: Hàng điện tử, điện lạnh các loại do nước ngoài sản xuất, đã qua sử dụng. Số lượng: 664 cái (gồm: 82 cái nồi cơm điện, 26 cái quạt điều hòa, 276 bộ dàn nóng lạnh, 04 cái dàn lạnh).

- Lô 3: Hàng may mặc do Campuchia sản xuất. Số lượng: 22.900 kg (gồm: 19.900 kg vải cây các loại và 3.000 kg dây thun bẹ các loại).

3. Giá khởi điểm:

- Lô 1 là: 179.830.000 đồng, bằng chữ: Một trăm bảy mươi chín triệu tám trăm ba mươi ngàn đồng.

- Lô 2 là: 470.612.000 đồng, bằng chữ: Bốn trăm bảy mươi triệu sáu trăm mười hai ngàn đồng.

- Lô 3 là: 808.341.000 đồng, bằng chữ: Tám trăm linh tám triệu ba trăm bốn mươi mốt ngàn đồng.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá:

Tổ chức bán đấu giá tài sản được lựa chọn phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá.

- Phải xây dựng và đề xuất phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản, là tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp, có đầy đủ bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, thẻ đấu giá viên, có tối thiểu 02 biên bản đấu giá tài sản với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh trong thời gian 3 tháng gần nhất.

- Có đề xuất thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Là tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh, có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Các tiêu chí khác như: Đơn vị đăng ký phải cam kết bảo mật thông tin về cuộc đấu giá. Trong trường hợp có nhiều tổ chức bán đấu giá được đánh giá ngang bằng nhau về các tiêu chí nêu trên, sẽ ưu tiên lựa chọn đơn vị đã có biên bản đấu giá thành công tài sản mà đơn vị đã ký hợp đồng bán đấu giá trước đó.

Hồ sơ pháp lý: Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức bán đấu giá:

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký: Chậm nhất 16 giờ 30 phút ngày 11/01/2021 (trong giờ hành chính).

Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia: Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh, địa chỉ: Số 16D12 đường Võ Thị Sáu, khu phố 7, phường 3, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ ông Phạm Văn Thanh – Kế toán trưởng Cục Quản lý thị trường, điện thoại: 0907873232.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh thông báo đến các tổ chức bán đấu giá tài sản biết và đăng ký theo quy định./.

Nguyễn Thanh Phong
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh