Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là tài tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ Nhà nước gồm 02 lô, tổng trị giá khởi điểm 15.600.000 đồng.

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

 

 

 

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Căn cứ Quyết định số 824/QĐ-CQLTT ngày 08/6/2021 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân;

Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước, cụ thể như sau:

1. Tên đơn vị có tài sản đấu giá:

1.1 Tên đơn vị: Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh

1.2 Địa chỉ: Số 16D12, đường Võ Thị Sáu, khu phố 7, phường 3, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng của tài sản đấu giá:

- Lô 1: Hạt đậu nành. Số lượng: 1.450 kg (dùng làm nguyên liệu).

- Lô 2: Xe môtô 02 bánh, nhãn hiệu: YAMAHA, số loại: Sirius, màu sơn: Đen bạc. Số lượng: 01 chiếc (Xe đăng ký).

3. Giá khởi điểm:

- Lô 1 là: 11.600.000 đồng, bằng chữ: Mười một triệu sáu trăm ngàn đồng.

- Lô 2 là: 4.000.000 đồng, bằng chữ: Bốn triệu đồng.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức bán đấu giá:

Tổ chức bán đấu giá tài sản được lựa chọn phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá.

- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả.

- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản, là tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp, có đầy đủ bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, thẻ đấu giá viên, có tối thiểu 02 biên bản đấu giá tài sản với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh trong thời gian 3 tháng gần nhất.

- Có đề xuất thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp.

- Là tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh, có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

- Các tiêu chí khác như: Đơn vị đăng ký phải cam kết bảo mật thông tin về cuộc đấu giá. Trong trường hợp có nhiều tổ chức bán đấu giá được đánh giá ngang bằng nhau về các tiêu chí nêu trên, sẽ ưu tiên lựa chọn đơn vị đã có biên bản đấu giá thành công tài sản mà đơn vị đã ký hợp đồng bán đấu giá trước đó.

* Hồ sơ pháp lý: Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập.

5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký: Chậm nhất 16 giờ 30 phút ngày 21/6/2021 (trong giờ hành chính).

Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia: Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh, địa chỉ: Số 16D12 đường Võ Thị Sáu, khu phố 7, phường 3, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ ông Phạm Văn Thanh – Kế toán trưởng Cục Quản lý thị trường, điện thoại: 0907873232).

Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh thông báo đến các tổ chức đấu giá tài sản biết và đăng ký theo quy định./.

Mọi chi tiết bấm vào đây

Nguyễn Thanh Phong
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh