Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh thông báo về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Ngày 17/3/2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh ban hành Thông báo số 375/TB-CQLTT về việc kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản, thông tin chi tiết cụ thể như sau:

THÔNG BÁO

Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

(Theo Thông báo số 332/TB-CQLTT ngày 10/3/2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản)

 I. KẾT QUẢ LỰA CHỌN:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: Công ty Đấu giá hợp danh Khải Hưng

Địa chỉ: Trụ sở chính: số 09 Tỉnh lộ 6, KP Hòa Phú, Phường An Hòa, Thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh; Chi nhánh: số 159 đường Trần Hưng Đạo, KP1, Phường 1, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

2. Tổng số điểm của tổ chức đấu giá tài sản được lựa chọn: 87 điểm

3. Tổ chức đấu giá tài sản bị từ chối xem xét, đánh giá hồ sơ kèm theo lý do từ chối (nếu có): Không có.

II. KẾT QUẢ CHẤM ĐIỂM:  (xem dưới phần chi tiết Thông báo)

Chi tiết Thông báo số 375/TB-CQLTT về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản xem tại đây!

Phạm Nguyễn Tú Phương
Phòng Tổ chức - Hành chính, Cục QLTT tỉnh Tây Ninh