Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh: Kết quả công tác kiểm tra, xử lý thuốc lá điếu ngoại nhập lậu quý I năm 2023

Qua thời gian lãnh đạo, chỉ đạo công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh đã đạt được kết quả trong công tác kiểm tra, xử lý thuốc lá điếu ngoại nhập lậu quý I năm 2023, cụ thể như sau:

Thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Tổng cục Quản lý thị trường, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Tây Ninh trong công tác kiểm tra, xử lý thuốc lá điếu ngoại nhập lậu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường trực thuộc thường xuyên nắm bắt thị trường, tăng cường giám sát, quản lý địa bàn, đặc biệt thực hiện có hiệu quả trong công tác kiểm tra, bắt giữ thuốc lá điếu ngoại nhập lậu. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến các tổ chức, cá nhân cam kết không kinh doanh hàng hóa nhập lậu, không sản xuất, tàng trữ, buôn bán hàng cấm cũng rất được chú trọng và thực hiện thường xuyên.

Kết quả kiểm tra, bắt giữ các vụ việc vận chuyển, buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu trong quý I/2023:

- Tổng số vụ kiểm tra: 36 vụ; Số vụ vi phạm: 36 vụ (trong đó 18 vụ vắng chủ).

- Phạt hành chính: 152.500.000 đồng/18 vụ.

- Hàng hóa tịch thu, tiêu hủy: 4.564 bao thuốc lá điếu nhập lậu.

- Thực hiện dán 4.500 tờ áp phích thuốc lá tuyên truyền đến các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Trong 9 tháng cuối năm 2023, Ban Lãnh đạo Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt trong công tác kiểm tra, xử lý thuốc lá điếu ngoại nhập lậu trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Một số hình ảnh kiểm tra, bắt giữ, dán áp phích thuốc lá quý I năm 2023:

Trương Thị Diễm Loan
Phòng Thanh tra - Pháp chế, Cục Quản lý thị trường Tây Ninh