Cục Quản lý thị trường Tây Ninh tham gia Đoàn kiểm tra, hậu kiểm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm chủ trì

Thực hiện Kế hoạch số 198/KH-ATTP ngày 18/5/2023 của Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm, Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh đã cử kiểm soát viên thị trường tham gia Đoàn kiểm tra, hậu kiểm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh Tây Ninh do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - Sở Y tế tỉnh Tây Ninh chủ trì, tham gia Đoàn kiểm tra còn có đại diện Trung tâm y tế huyện/ thị xã/ thành phố và Phòng Cảnh sát môi trường – Công an tỉnh Tây Ninh.

Nội dung kiểm tra, hậu kiểm: hồ sơ tự công bố sản phẩm, đăng ký bản công bố sản phẩm, ghi nhãn sản phẩm, sản xuất, kinh doanh thực phẩm, Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Đối tượng kiểm tra, hậu kiểm: các cơ sở thuộc diện cấp và không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; cơ sở sản xuất, kinh doanh và sử dụng phụ gia thực phẩm; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Bên cạnh việc kiểm tra hồ sơ pháp lý và các điều kiện thực tế tại cơ sở, Đoàn cũng xem xét tiến hành lấy mẫu gửi kiểm nghiệm khi cần thiết.

Thời gian thực hiện: 20 ngày, trong khoảng thời gian từ ngày 28/5/2023 đến ngày 30/6/2023.

Một số hình ảnh hoạt động kiểm tra:

Phòng Thanh tra Pháp chế
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh