Cục Quản lý thị trường Tây Ninh tham dự Hội nghị trực tuyến giao ban công tác quý I năm 2023

Tham dự Hội nghị trực tuyến giao ban công tác quý I năm 2023; tổng kết kế hoạch cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới do Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chủ trì.

Sáng ngày 11/5/2023, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389) tỉnh Tây Ninh tham dự Hội nghị trực tuyến giao ban công tác quý I năm 2023; tổng kết kế hoạch cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới do Ban Chỉ đạo 389 quốc gia chủ trì.

Hội nghị diễn ra với sự chủ trì của đồng chí Trần Lưu Quang - Phó Thủ tướng, Trưởng BCĐ 389 quốc gia tại điểm cầu Chính phủ.

Tại điểm cầu UBND tỉnh Tây Ninh, chủ trì là đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc – Chủ tịch UBND tỉnh, tham dự Hội nghị còn có các thành viên BCĐ 389 tỉnh Tây Ninh.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh

Tại Hội nghị đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên  Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Chánh Văn phòng Thường trực  Ban Chỉ đạo 389 quốc gia thông qua Báo cáo tóm tắt kết quả công tác quý I; kết quả thực hiện Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, theo đó Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đánh giá thời gian qua Ban Chỉ đạo 389 các bộ, ngành, địa phương đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quán triệt, yêu cầu các đơn vị, lực lượng thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ủy Ban nhân dân tỉnh, thành phố về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2023, chỉ đạo các lực lượng chức năng xây dựng kế hoạch phù hợp với địa bàn, đơn vị mình để triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định.

Các bộ, ngành, địa phương thảo luận, phân tích những mặt được, hạn chế, nguyên nhân và đề xuất các biện pháp nhằm tăng cường quyết liệt hơn nữa trong phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong bối cảnh cả nước đang trên đà phục hồi kinh tế.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Lưu Quang - Phó Thủ tướng, Trưởng BCĐ 389 quốc gia biểu dương những cố gắng của các bộ, ngành, địa phương trong công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thời gian qua.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng thường trực cũng nhận định, tình hình hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại vẫn có chiều hướng tăng lên khi cả nước đang trên đà khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, khi nguồn cung của một số mặt hàng bị hạn chế, thì xu hướng, khả năng buôn lậu, gian lận thương mại tăng lên với các phương thức thủ đoạn mới, tinh vi hơn, nhất là trên không gian mạng, giao dịch điện tử.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần rà soát lại toàn diện các văn bản pháp lý liên quan, nhất là quy định trong xử lý các hàng hóa thu giữ có khó khăn vướng mắc, để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế kịp thời từng bước hoàn thiện thể chế nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Ngoài ra, Phó Thủ tướng cũng đề nghị các lực lượng cần có sự phối hợp để khai thác, chia sẻ thông tin, dữ liệu sẵn có phục vụ mục tiêu chung trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đồng thời, vận động người dân tẩy chay, tố cáo, đấu tranh với tệ nạn buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; ứng dụng khoa học công nghệ phát hiện tội phạm buôn lậu, nhất là ma túy. Riêng đối với các tỉnh biên giới cần tăng cường công tác kiểm soát, phát hiện các vi phạm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Cùng với đó, nâng cao vai trò của các cơ quan thông tin truyền thông trong việc công khai vụ vi phạm, nâng cao nhận thức của người dân để mỗi người dân đều là những người tiêu dùng thông thái.

Nhằm thực hiện tốt kết luận của đồng chí Phó Thủ tướng, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Tây Ninh tiếp tục triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Chỉ đạo, Kế hoạch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, UBND tỉnh về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các lực lượng chức năng thực hiện công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách; phối hợp tốt với các cơ quan báo chí, thông tin truyền thông, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện tốt công tác tuyên truyền về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh. Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác phối hợp trong nội bộ và các ngành liên quan để trao đổi thông tin, phối hợp tổ chức lực lượng đấu tranh, triệt phá các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả diễn ra trên tuyến, địa bàn, đơn vị, lĩnh vực phụ trách./.

Đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc – Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Châu Thanh Long - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh

 

 

 

 

 

Phòng TTPC
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh