Cục QLTT tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành liên quan đến hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường.

Thực hiện Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh đã được phê duyệt theo Quyết định số 245/QĐ-CQLTT ngày 24/02/2023 của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh.

Sáng ngày 08/4/2023, Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành liên quan đến hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng Quản lý thị trường.

Tham dự tại Hội nghị có đồng chí Tiến sĩ Kiều Dương, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Chính sách - Pháp chế, Tổng cục Quản lý thị trường là báo cáo viên có nhiều kinh nghiệm và toàn thể công chức Quản lý thị trường gồm: Lãnh đạo Cục, các phòng chuyên môn, các Đội Quản lý thị trường trực thuộc.

Phát biểu tại buổi khai mạc Hội nghị, Ông Châu Thanh Long - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh đã nêu các vấn đề cấp bách phải triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới nhằm nắm bắt kịp thời những thay đổi, những quy định mới của pháp luật để áp dụng trong hoạt động công vụ.  

Tại Hội nghị, đồng chí Kiều Dương đã truyền đạt và hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về nghiệp vụ Quản lý thị trường đặc biệt là các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính. Các công chức tham dự hội nghị đã thảo luận, trao đổi các khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật: nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra; công tác xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; quy trình xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả…

Qua Hội nghị này, công chức Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh đã được bồi dưỡng, củng cố và nâng cao hiểu biết nghiệp vụ; tạo điều kiện để công chức Quản lý thị trường nắm vững kiến thức pháp luật khi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát thị trường; kịp thời tham mưu, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; khắc phục, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực thi công vụ góp phần hạn chế rủi ro trong hoạt động công vụ và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Bùi Đắc Thiện Ngôn - Phòng TT-PC
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh