Cục QLTT Tây Ninh tổ chức triển khai Hội nghị công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022

Ngày 12/8/2022, Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh đã tổ chức triển khai Hội nghị công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022.

Thực hiện Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh đã được phê duyệt theo Quyết định số 305/QĐ-CQLTT ngày 24/02/2022 của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh.

Sáng ngày 12/8/2022, Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh đã tổ chức triển khai Hội nghị công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022 cho toàn thể công chức Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh. Đến tham dự Hội nghị có đồng chí Kiều Dương - Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Chính sách - Pháp chế và đồng chí Ngô Khánh An đại diện Phòng Công nghệ thông tin, Văn phòng Tổng cục.

Tại Hội nghị, đồng chí Kiều Dương đã truyền đạt và hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về nghiệp vụ Quản lý thị trường đặc biệt là các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến công tác kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính như: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định 118/2021/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; Thông tư số 20/2021/TT-BCT ngày 10/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi Thông tư số 27/2020/TT-BCT ngày 30/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Quản lý thị trường; Thông tư số 22/2021/TT-BCT ngày 10/12/2021 của Bộ Công Thương quy định về quản lý, sử dụng biểu mẫu trong hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng quản lý thị trường... Các công chức tham dự hội nghị đã thảo luận, trao đổi các khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật: nội dung, trình tự, thủ tục hoạt động kiểm tra; công tác xử lý tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; quy trình xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả…

Về những vấn đề liên quan đến Hệ thống INS, Đại diện Phòng Công nghệ thông tin, Văn phòng Tổng cục - đồng chí Ngô Khánh An đã hướng dẫn, giải đáp thắc mắc và đưa ra một số giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế của INS như: tăng cường trao đổi giữa các đơn vị; rà soát thật kỹ về nội dung trước khi gửi đi; tích cực tham mưu lãnh đạo để quản lý, giám sát công chức thông qua Hệ thống INS và Sổ nhật ký điện tử; nâng cấp hệ thống, bổ sung các tiện ích; đảm bảo tốc độ truy cập Hệ thống INS...

Qua Hội nghị, công chức Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh đã được củng cố và nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ; nắm vững kiến thức pháp luật khi thực hiện nhiệm vụ; kịp thời tham mưu, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; khắc phục, chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót trong quá trình thực thi công vụ. Qua đó, góp phần hạn chế rủi ro trong hoạt động công vụ và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

Nguyễn Trung Hiếu
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh