Đoàn công tác Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia làm việc với Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Tây Ninh.

Thực hiện Kế hoạch số 93/KH-VPTT ngày 11/5/2023 của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về việc nắm tình hình, kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tại địa bàn các tỉnh Tây Ninh, Long An.

Để đánh giá thực trạng tình hình, hoạt động nổi lên, tính chất các tuyến, địa bàn, mặt hàng trọng điểm; kết quả thực hiện các Kế hoạch số 92/KH-BCĐ389 ngày 13/9/2022, Kế hoạch số 399/KH-BCĐ ngày 10/10/2020 và các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thời gian tới của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Tây Ninh.

Trong 02 ngày 17/5/2023 và ngày 18/5/2023, Đoàn công tác của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia do ông Trịnh Mạnh Cường, Phó chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia làm Trưởng đoàn cùng ông Nguyễn Minh Tuấn Phó chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia - Phó trưởng Đoàn và các thành viên đã làm việc với Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Tây Ninh nhằm nghe báo cáo kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 4 tháng đầu năm 2023; Kế hoạch số 92/KH-BCĐ389 ngày 13/9/2022, Kế hoạch số 399/KH-BCĐ ngày 10/10/2022 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và phương hướng công tác 8 tháng cuối năm 2023 của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Tây Ninh; khảo sát các cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Xa Mát, Tân Nam, Chàng Riệc và địa bàn thành phố Tây Ninh.

  Đoàn Công tác Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia khảo sát và làm việc tại

các cửa khẩu của tỉnh Tây Ninh

Đoàn Công tác Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia làm việc với Ban Chỉ đạo 389

tỉnh Tây Ninh tại Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh

Tại buổi làm việc, ông Châu Thanh Long - Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389/TN chủ trì tiếp Đoàn cùng các Phó Trưởng Ban, các thành viên Ban Chỉ đạo 389/TN. Đại diện Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389/TN thông qua báo cáo kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 4 tháng đầu năm 2023; Kế hoạch số 92/KH-BCĐ389 ngày 13/9/2022, Kế hoạch số 399/KH-BCĐ ngày 10/10/2022 của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và phương hướng công tác 8 tháng cuối năm 2023.

Đồng chí Châu Thanh Long – Cục trưởng Cục Quản lý thị trường, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Tây Ninh và đồng chí Trịnh Minh Cường – Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Trưởng Đoàn công tác

Cũng tại buổi làm việc, các thành viên Ban Chỉ đạo 389/TN đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian qua.

Các lực lượng chức năng phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Nhân chuyến công tác, Đoàn đã trao tặng Bằng khen của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đối với 02 tập thể và 05 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2022, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Trịnh Minh Cường cùng đồng chí Châu Thanh Long trao tặng Bằng khen của Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đối với các tập thể, cá nhân

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Trịnh Mạnh Cường, Phó chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia đánh giá cao kết quả đạt được của Ban Chỉ đạo 389/TN trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh 4 tháng đầu năm 2023; đồng thời ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị thành viên Ban Chỉ đạo 389/TN và đề nghị Ban Chỉ đạo 389/TN trong thời gian tới tiếp tục triển khai có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

Thay mặt Ban Chỉ đạo 389/TN, ông Châu Thanh Long tiếp thu ý kiến chỉ đạo của ông Trịnh Mạnh Cường, Phó chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia; đồng thời cùng các thành viên trong Ban Chỉ đạo 389/TN tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Trương Thị Diễm Loan-Phòng TT-PC
Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh