chi tiết liên hệ
 
CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH TÂY NINH

Địa chỉ: Số 16D12 Võ Thị Sáu, khu phố 7, phường 3, TP Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: 02763 815 520

Fax: 02763 826 404

Website: http://tayninh.dms.gov.vn/