Kiểm tra, kiểm soát

Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh kiểm tra kho bán hàng livestream tại thành phố Tây Ninh

Sáng ngày 26/10/2021, Đội Quản lý thị trường số 2 thuộc Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Tây Ninh kiểm tra kho bán hàng livestream tại thành phố Tây Ninh