Kiểm tra, kiểm soát

Tây Ninh: Bán xăng có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, một cửa hàng xăng dầu bị phạt 328.500.000 đồng

Theo thông tin nhận được từ Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4 thuộc Cục QLTT tỉnh Tây Ninh, một cửa hàng xăng dầu vừa mới thực hiện nộp phạt với số tiền 328.500.000 đồng về hành vi bán xăng có chất lượng không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng