Kiểm tra, kiểm soát

Tây Ninh: liên tiếp phát hiện các hộ kinh doanh thuốc lá điếu có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu

Theo thông tin từ Đội Quản lý thị trường số 3 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh trong 02 ngày Đội liên tiếp kiểm tra và phát hiện 02 hộ kinh doanh tạp hóa bày bán thuốc lá điếu có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu