Kiểm tra, kiểm soát

Tây Ninh: Phát hiện 01 cơ sở kinh doanh đang Livestream bán số lượng lớn hàng hóa trên các nền tảng mạng xã hội

Ngày 12/6/2024, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 3 - Cục QLTT tỉnh Tây Ninh phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế - Công an huyện Dương Minh Châu đã kiểm tra và phát hiện 01 cơ sở kinh doanh đang Livestream bán số lượng lớn hàng hóa trên các nền tảng mạng xã hội.