Kiểm tra, kiểm soát

Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Tây Ninh tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực hoạt động Thương mại điện tử (TMĐT)

Cục QLTT tỉnh Tây Ninh chỉ đạo Tổ công tác TMĐT, các Đội QLTT trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực hoạt động TMĐT