Kiểm tra, kiểm soát

Tây Ninh: Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Tây Ninh tổ chức tiêu hủy thuốc lá nhập lậu năm 2023

Ngày 15/11/2023, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Tây Ninh (BCĐ 389/TN) tổ chức tiêu hủy thuốc lá nhập lậu bị tịch thu năm 2023 với số lượng 133.596 gói.