Kiểm tra, kiểm soát

Tây Ninh: buôn bán hàng hoá giả mạo nhãn hiệu, một cửa hàng bị phạt 45 triệu đồng và buộc tiêu hủy hàng hóa giả mạo nhãn hiệu

Theo thông tin nhận được từ Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 4 thuộc Cục QLTT tỉnh Tây Ninh, một cửa hàng kinh doanh vừa mới thực hiện nộp phạt với số tiền 45 triệu đồng về hành vi buôn bán hàng hoá giả mạo nhãn hiệu và bị buộc tiêu hủy hàng hóa vi phạm trị giá 48.555.000 đồng