Kiểm tra, kiểm soát

Tây Ninh: Tham gia Đoàn kiểm tra liên ngành về đảm bảo an toàn thực phẩm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân năm 2024

Thực hiện Kế hoạch tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn và mùa Lễ hội Xuân năm 2024. Theo chỉ đạo của Tổng cục Quản lý thị trường, Ban Chỉ đạo An toàn thực phẩm tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh cử công chức tham gia 03 Đoàn kiểm tra liên ngành về đảm bảo an toàn thực phẩm do Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương chủ trì.