Hoạt động

Tây Ninh: Cục Quản lý thị trường Tây Ninh hoàn thành công tác kiểm tra, đánh giá chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc các Phòng, Đội năm 2023

Ngày 26/9/2023, tại trụ sở Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh tổ chức thực hiện kiểm tra, đánh giá chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức thuộc các Phòng, Đội năm 2023 bằng hình thức thi trực tuyến do Tổng cục Quản lý thị trường tổ chức.