Hoạt động

Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh: tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2021

Sáng ngày 14/10/2021, công chức, người lao động thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2021