STT Tên báo cáo Năm/Chu kỳ báo cáo Biểu mẫu Số Quyết định công bố Ngày công bố Đường dẫn toàn văn
1
Quyết định về việc công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2024 (lần 1) của Cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh
2024 874/QĐ-QLTTTN 11/07/2024
2
Quyết định về việc công khai dự toán ngân sách năm 2024 của Cục QLTT tỉnh Tây Ninh
2024 280/QĐ-QLTTTN 03/07/2024
3
Công khai quyết toán ngân sách năm 2022
2022 1380/QĐ-QLTTTN 01/11/2023
4
công khai điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2023
2023 865/QĐ-QLTTTN 07/10/2023
5
CÔNG KHAI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NĂM 2023
2023 384/QĐ-QLTTTN 20/03/2023